1. A szolgáltatás célja

A szolgáltatás célja, hogy az álláskeresési ismeretek elsajátításával a munkát keresők képessé váljanak az önállóbb álláskeresésre, és a legrövidebb időn belüli elhelyezkedésre.

Az álláskeresési technikák átadása olyan csoportfoglalkozás, melynek célja, hogy az ügyfél:

 • képes legyen magának reális célállást megjelölni,
 • ismerje meg:
  • a munkaerőpiac fogalmát, jellemzőit,
  • a munkaerőpiacra való bejutás módját (ismerős segítségével, ismeretlen munkáltató megkeresésével),
  • a korszerű szakmai önéletrajzok típusait, azok jellemzőit, a motivációs levél írásának, álláspályázat összeállításának technikáját,
 • aktiválja kapcsolati tőkéjét az álláskeresés érdekében,
 • felkészült legyen az állásinterjúra,
 • tájékozott legyen a munkavállalást érintő, álláskereséshez szükséges munkajogi kérdésekben.

2. A szolgáltatás célcsoportja

 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • jelenleg foglalkoztatott, de létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetett munkavállalók.

3. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás az álláskeresési technikák megismerését és elsajátítását célozza. Ezzel a résztvevő számára biztosítható a reális célállás-elképzelés kialakulása (ha az korábban hiányzott) és a professzionális álláskeresési gyakorlat kialakítása, ennek következtében az aktívabb illetve hatékonyabb álláskeresés. A szolgáltatás 6 hónapnál nem régebben regisztrált álláskeresők és pályakezdők számára nyújtható.

Az álláskeresési technikák átadása:

 • segítséget nyújt ahhoz, hogy a munkát kereső önmaga számára reális célállást meghatározzon,
 • módszereket ad ahhoz, hogy a munkát kereső saját maga érdekében önállóan álláshelyeket tárjon fel a munkaerőpiacon,
 • segítséget nyújt a kapcsolati tőke mozgósításához,
 • ismerteti az önéletrajzírás, motivációs levél, és álláspályázat összeállítását,
 • ismereteket ad az állásinterjúra való felkészüléshez,
 • ismerteti a munkavállalást érintő általános munkajogi szabályokat.

4. A szolgáltatás formája

Az álláskeresési technikák átadása egy olyan speciális, strukturált csoportfoglalkozás, amelynek középpontjában az álláskeresési ismeretek átadása áll. A csoportfoglalkozás három napos. Amennyiben azonban a csoport összetétele alapján indokolt, hogy az átadott ismereteken túl a technikák gyakorlati elsajátítására nagyobb hangsúly helyeződjön, a foglalkozás öt napos. A technikák gyakorlása segíti az ismeretek elmélyülését, így a szolgáltatás felépítését különböző tréning elemekkel (pl. egyéni és csoportos feladatokkal, szituációs gyakorlatokkal) kiegészítve a gyakorlatiasabb ismeretátadás biztosítható.

A csoport összeállításánál ügyelni kell a megfelelő szintű homogenitásra: a csoport tagjai között végzettség szempontjából ne legyen egy fokozatnál nagyobb szintkülönbség. A csoport létszáma maximum 16 fő.

A csoportos foglalkozások és irányított gyakorlatok célja, a hatékony álláskeresési technikák átadása, amelyekkel megkönnyíthetik az ügyfelek munkavállalását, a munkaerőpiacra való visszakerülését.

5. A szolgáltatás időtartama/gyakorisága

A szolgáltatás 3 vagy 5 napos csoportfoglalkozás, az alkalmazott felépítésnek megfelelően három, vagy öt egymást követő napon lebonyolítva, naponként maximum 6 óra időtartamban. Egy foglalkozási óra időtartama maximum 50 perc.