1. A szolgáltatás célja

A szolgáltatás célja az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása, valamint azok megszüntetése, az aktív korú nem foglalkoztatott személyek foglalkoztathatóságának előmozdítása érdekében.

A munkatanácsadás célja, hogy személyre szabottan feltárja, vizsgálja és értékelje az ügyfél elhelyezkedését akadályozó körülményeket, valamint azok megszüntetésére, az elhelyezkedésre irányuló terv készüljön.

Cél, hogy a tanácsadási folyamat befejeztével a munkát kereső

 • képes legyen reális célállás megfogalmazására,
 • a tanácsadó segítségével képes legyen meghatározni a munkaerőpiacon elérendő céljait, a célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szükséges és hozzáférhető eszközöket,
 • tisztán lássa, és számba vegye az akadályozó tényezőket, amelyek elhelyezkedésének útjában állnak,
 • képes legyen minden erőfeszítést megtenni azon akadályozó tényezők elhárítása érdekében, amelyekre hatással van/ vagy befolyással bír,
 • képes legyen önállóan munkalehetőségek feltárására,
 • tudatosan használja erőforrásait a munkakeresés érdekében,
 • legyen együttműködő további szolgáltatások igénybevételében, ha a befolyásán kívül álló akadályozó tényezők elhárítása érdekében erre van szükség,
 • képes legyen képzésbe, szakképzésbe bekapcsolódni.

2. A szolgáltatás célcsoportja

 • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
 • Rokkantsági ellátásban részesülők (az álláskeresők speciális csoportja),
 • Rehabilitációs ellátásban részesülők (közvetítést, illetve szolgáltatást kérők, de nem álláskeresők).

3. A szolgáltatás tartalma

A szolgáltatás azok számára nyújtható, akiknek nehézséget okoz saját, munkával, illetve a munkára való felkészüléssel kapcsolatos céljaik és az ezek megvalósításához szükséges lépések meghatározása. Személyes konzultáció, amelynek során az ügyfél egy külső, erre felkészült személy segítségével, közösen határozza meg a munkaerőpiacon elérendő célokat, a célhoz vezető út állomásait, tevékenységeit, a szükséges és hozzáférhető eszközöket, és tárja fel az akadályozó tényezőket. A szolgáltatás eredményeként az ügyfél saját tervet készít az álláskeresését, elhelyezkedését szolgáló lépésekre.

4. Módszertan, a szolgáltatás formája

A munkatanácsadás egyéni tanácsadás, amely személyes és online konzultáció formájában valósul meg az ügyfél munkavállalását akadályozó tényezők feltárásának segítségével. A tanácsadási folyamat non-direktív. Módszere a célzott beszélgetés és az önértékelési eljárások.

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez egy olyan vállalás, amely írásban rögzítésre kerül.

5. A szolgáltatás időtartama

Egy tanácsadási alkalom időtartama 45-60 perc. Ajánlott a hetenkénti gyakoriság.