1. A szolgáltatás célja

A szolgáltatás célja, hogy segítse a munkát keresők munkavégzéssel kapcsolatos motivációjának felkeltését, erősítését és fenntartását.

A motivációs csoportfoglalkozás célja, hogy az ügyfél:

 • motivációs alapja feltárásra kerüljön
  • személyes motivációs tényezői felszínre kerüljenek,
  • motivációs tényezőinek felhasználási, és fejlesztési lehetőségei feltáruljanak,
  • munka, pályakorrekció, képzések, és egyéb szolgáltatások iránti motivációja erősödjön a munka világába történő bekapcsolódás, bennmaradás és a folyamatos és hosszú távú foglalkoztatás érdekében.

2. A szolgáltatás célcsoportja

Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak), akik helyzetükből adódóan, vagy tartós sikertelenségük miatt elvesztették munkaerő-piaci aktivitásukat, képzések, fejlesztő programok iránti érdeklődésüket.

3. A szolgáltatás tartalma

A csoportos motivációs foglalkozás csoportos tréning formájában megvalósuló szolgáltatás, amely az egyén motivációs alapjának felméréséből kiindulva a csoportos foglalkozáson történő részvétel útján fejleszti és fenntartja az inaktív munkát keresők motivációját az elhelyezkedésre, a pályakorrekcióra, képzésekben és egyéb szolgáltatásokban történő részvételre.

4. A szolgáltatás formája

A szolgáltatás csoportos foglalkozás formájában valósul meg, módszere a tréning. A csoportok létszáma maximum 15 fő lehet.

A motivációs csoportfoglalkozás komplex, rendszer és életpálya szemléletű. A résztvevők csoportjának aktuális élethelyzetéből kiindulva kell a motivációs program fókuszait, eszközeit, módszereit megválasztani. Az aktuális helyzet az életútban, környezetben, a kialakult készségekben, meglévő képességekben lelhető fel és ennek alapján találhatók meg az egyén számára eredményesen alkalmazható motivációs tényezők.

5. A szolgáltatás időtartama

 • A csoportos motivációs foglalkozás két részének minimális időtartama:
 • érdeklődés felkeltésére, motiváció erősítésére szolgáló szakasz 5 nap, tömbösítve, indokolt esetben az 5 nap egy 3 és egy 2 napos blokkra bontható,
 • a motiváció fenntartására szolgáló szakasz 3–5 nap, havonta átlag 1 nap.
 • Egy alkalommal a foglalkozás időtartama legfeljebb 6 x 45 perc, kivéve a fenntartási időszakban, amikor 2-3 x 45 perc elegendő.