1. A szolgáltatás célja

A szolgáltatás célja, hogy hozzájáruljon a munkát keresők személyiségének fejlesztéséhez, a munkaerő-piaci integrációjuk elősegítéséhez.

A személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás célja, hogy az ügyfél megfelelő életvezetéshez, tanuláshoz és munkavállaláshoz kapcsolódó képességei fejlődjenek annak érdekében, hogy felkészüljön az álláskeresésre, és a munkaerőpiacon elégedett, önmagát megfelelően képviselni tudó munkavállalóvá váljon.

2. A szolgáltatás célcsoportja

Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak).

  • Alacsony iskolai végzettségűek,
  • állami gondozásból/nevelésből kikerülő fiatalok,
  • megváltozott munkaképességű, fogyatékos személyek,
  • azok a személyek, akik előzetes letartóztatásban voltak, szabadságvesztésüket, vagy elzárásos büntetésüket töltötték.

3. A szolgáltatás tartalma

A személyiségfejlesztést, beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás a megfelelő életvezetéshez, tanuláshoz és munkavállaláshoz kapcsolódó – mentális, kommunikációs, társas, önértékeléssel összefüggő – képességek fejlesztése annak érdekében, hogy az ügyfél a munkaerőpiacon elégedett, önmagát megfelelően képviselni tudó munkavállalóvá váljon.

A beilleszkedést és önálló életvitelt segítő csoportfoglalkozás különálló – beilleszkedést elősegítő, valamint önálló életvitelt segítő – csoportok keretében is megtartható, de egyetlen csoportfoglalkozás keretében is megvalósítható. A személyiségfejlesztés mindkét esetben megvalósul.

4. A szolgáltatás formája

A szolgáltatás csoporttevékenység keretében zajlik. A csoport kialakításnál figyelembe veendő a csoport létszáma és összetétele, ennek alapján homogén és heterogén csoport is létrehozható. A csoport létszáma maximum 12 fő lehet.

A csoportfoglalkozás minden esetben kettős csoportvezetéssel valósul meg.

A csoport résztvevői strukturált feladatok, tesztek, helyzetgyakorlatok segítségével térképezik fel saját „rejtett képességeiket”, hatékony módszereket elsajátítva alakítják ki egyéni módszereiket. Szimulációs helyzetben, szituációs gyakorlatokon keresztül kipróbálják a célravezető konfliktuskezelési módszereket, új megoldási módokat tanulnak és sajátítanak el.

5. A szolgáltatás időtartama

Motivációs beszélgetés ügyfelenként átlag 1 óra.

A csoportfoglalkozás lebonyolítása: a csak beilleszkedést, illetve a csak önálló életvitelt elősegítő csoportfoglalkozás 50 óra, napi 5 órás tevékenységgel. A beilleszkedést és önálló életvitelt elősegítő csoportfoglalkozás lebonyolításához szükséges időkeret 70 óra, napi 5 órás tevékenységgel. A szolgáltatást végző által ajánlott napi beosztásban, a célcsoport igényeihez viszonyítva kerül megszervezésre a pihenőnapok és csoportnapok aránya.