Az intézmény neve: KONTAKTUS Egyesület
Az intézmény székhelye:4400 Nyíregyháza, Móra F. u. 11/a
Az intézmény adószáma:19210946-1-15
Az intézmény cégjegyzék száma:15-02-0003012
Felnőttképző engedély száma: E/2020/000275
Felnőttképző nyilvántartásba vételi száma: B/2020/006474

Megalakulás, tagok:
A KONTAKTUS Egyesület közhasznú nonprofit szervezet, mely 10 taggal 2008. december 19-én alakult. Bejegyzett közhasznú nonprofit szervezet, melynek székhelye Nyíregyháza ahol ügyfélszolgálati irodát is működtet. Honlapunk: www.kontaktusegyesulet.hu

Céljaink, tevékenységeink bemutatása:
Alapszabályban megfogalmazott célunk a szektorok összehangolása és a közös segítségnyújtás megvalósítása az oktatás, foglalkoztatás és a szociális segítés területén.
Az alapszabályban rögzített tevékenységeink:
• hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése
• egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
• szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
• kulturális tevékenység,
• kulturális örökség megóvása,
• gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.
Legfontosabb célkitűzésünk a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációs lehetőségeinek növelése, melynek forrása hazai és eu-s projektek megvalósítása. Továbbá célunk egy humánszolgáltató és képzési központ létrehozása, mely segítséget nyújt minden érintett számára abban, hogy nagyobb eséllyel indulhasson az elsődleges munkaerőpiacon. A szolgáltató iroda személyesen, de akár online formában is elérhető honlapunkon.
Működésünkhöz megfelelő keretet pályázatokból és egyéb támogatási forrásokból biztosítunk, , amelyek döntő részében alvállalkozóként vagy együttműködő partnerként veszünk részt, de egyre több önálló programot is megvalósítunk. Együttműködő partnereink civil szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások. A megvalósított tevékenységeink földrajzilag lefedik Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megye jelentős részét. Teljesítettük alapszabályban rögzített elsődleges célunkat a hátrányos helyzetű emberek integrációs lehetőségeinek növelését elsősorban képzések, tanácsadások és foglalkoztatási programok által. Legfőbb együttműködő partnereink: Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, Baktalórántháza- és Porcsalma Önkormányzata. Egyesületünk regisztrált tagja a Nyírségi Civil Háznak.
Képzési tevékenységünk:
2010.februárjától egyesületünk nyilvántartott, majd akkreditált és a jelenlegi szabályozásoknak megfelelő engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmény mely alapja annak, hogy felnőttképzési programokat, tanfolyamokat, egyéni tanácsadásokat, tréningeket valósítsunk meg. A megvalósított képzéseinkben, projektjeinkben közreműködő szakértők több éves szakmai tapasztalattal és megfelelő szakképesítéssel rendelkeztek a megvalósításhoz. Egyesületünk több mint 40 oktatóval állt az elmúlt években kapcsolatban, megbízásos jogviszonyban. A szervezet munkáját egy főállású szakmai koordinátor és egy önkéntes felnőttképzési vezető végezte. Alkalmazottak átlagos statisztikai állományi létszáma 3 fő. Közvetett szerződéses partneri létszám 40 fő. 2021 évben 16 képzési csoportot indítottunk a képzésbe bevont résztvevők száma 233 fő. Képzéseink mezőgazdaság, szociális, könnyűipari és szolgáltatás szakmacsoportban indultak. Sikeres együttműködést bonyolítottunk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil szervezetekkel és vállalkozásokkal a felnőttképzés és a munkaerőpiaci szolgáltatások területén.
2021-ben munkaerőpiaci szolgáltatás nyújtás keretében 120 fő részesült egyéni munkaerőpiaci tanácsadásban.Felnőttképzési szolgáltatásaink: előzetes tudásszint felmérés, pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás, munkatanácsadás, álláskeresési technikák- és tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, pszichológiai tanácsadás, mentorálás.
Az Egyesület felnőttképzésből származó bevétele 2021-ben 76.118.060.- forint volt.