1. A szolgáltatás célja

A szolgáltatás célja, hogy a munkát keresők rendelkezzenek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, a munkaerőpiacra történő bejutásuk felgyorsuljon, megelőzve ezzel a hosszú távú munkanélküliségüket.

Az egyéni álláskeresési tanácsadás célja, hogy az ügyfelet felkészítse a számára megfelelő célállás megtalálására, elérésére, és az ehhez szükséges álláskeresési technikákat elsajátítassa. Az egyéni álláskeresési tanácsadás során konkrétan az alábbi készségek, képességek elsajátítása a cél:

  • az ügyfél legyen tisztában azzal, hogy az elképzelt célállás hogyan van pozícionálva a munkaerőpiacon,
  • ismerje a foglalkoztatást támogató eszközöket, lehetőségeket,
  • az álláskeresés tapasztalatai alapján legyen képes mérlegelni az alternatív és/vagy atipikus munkavégzési formák lehetőségét, esélyeit (pl.: a távmunkát, a részmunkaidős foglalkoztatást, az önfoglalkoztatást),
  • tudjon önéletrajzot írni és motivációs levelet készíteni, tudjon álláspályázatot összeállítani,
  • legyen tájékozott az álláskeresési technikákban, és legyen képes kialakítani saját preferenciáit,
  • legyen felkészülve az állásinterjúra.

2. A szolgáltatás célcsoportja

  • Aktív korú nem foglalkoztatott, nem tanuló személyek (álláskeresők és inaktívak, akik nem tanulnak),
  • jelenleg foglalkoztatottak, de csoportos létszámleépítéssel, illetve elbocsátással fenyegetettek.

A szolgáltatást azoknak az ügyfeleknek ajánlott nyújtani, akiknek önálló álláskeresése nem vezetett eredményre, munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges megfelelő ismeretekkel, gyakorlattal, illetve élethelyzetük miatt távol vannak a munkaerőpiactól.

3. Módszertan, a szolgáltatás formája

Az egyéni álláskeresési tanácsadás személyes vagy online konzultáció formájában valósul meg.

A tanácsadás a munkát kereső személy aktív együttműködését igényli.

A tanácsadási folyamat elején a tanácsadó és az ügyfél meghatározza azokat a kereteket, amelyeken belül a tanácsadási folyamat működni fog. Ez olyan vállalás, ami írásban rögzítésre kerül.

5. A szolgáltatás időtartama

Egy tanácsadási alkalom időtartama maximum 60 perc.